I natt är det fullmåne och så även den Nationella Orgasmnatten! Orgasmnatten infaller vid den första fullmånen efter midsommar varje år, och då finns det mystiska månkrafter i luften. Enligt gamla traditoner ska man ut och älska i månskenet. Då det är dags att leva ut sin hämningslöshet och älska ute i naturen. Månstrålarna denna natt gör enligt fornnordiska älskogstraditioner kvinnor extra orgasmiska.
De förkristna hade riter för att få skörden att växa, och där ingick bland annat att vara ute och älska. Det har även funnits stamritualer i andra delar av världen där man träffades och dansade, och sedan gled in i extas.
Så hylla orgasmnatten! Tag med din älskade ut i naturen i natt! Men se upp för Amantes De Luna Llena (Fullmoon Lovers)!
 
/Tonight there's a full moon and it's also the National Orgasm Night! The orgasm night occurs at the first full moon after midsummer every year, when there's mysterious moon powers in the air. According to old traditions you are supposed to go out and make love in the moonlight. It's time to live out your disinhibition and make love in the nature. The moonbeams this night makes, according to Norse lovemaking traditions, women extra orgasmic. The pre-Christian's had rituals to make the crop grow which also included making love outdoors. There has also been tribal rituals in other parts of the world where you got together and danced and then slipped into ecstasy. So pay tribute to the orgasm night! Take your loved one out into the nature tonight! But look out for Amantes De Luna Llena (Fullmoon Lovers)!